departmentofjustice.gov.mt

konsultazzjonijiet pubbliċi

Merħba

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja twaqqaf lejn l-aħħar tal-2014 permezz tal-Avviż Legali 402.14.

Il-funzjonijiet tad-Dipartiment huma dawk tal-koordinazzjoni, l-appoġġ u l-monitoraġġ ta’ dawk l-oqsma fis-settur tal-ġustizzja li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati iżda li madankollu jappartjenu għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja, u b’hekk l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati tkun tista’ tiffoka aktar fuq il-ġestjoni tal-Qorti u l-proċedimenti ġudizzjarji.

informazzjoni importanti

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja jikkonsisti f’erba’ taqsimiet:

  • taqsima tal-affari legali u tal-ġustizzja
  • taqsima tas-servizzi tas-sapport
  • taqsima tal-informatika u
  • uffiċċju tal-kondotti u rekords kriminali